Bopriskalkylatorn.se

 
Den här "räknesnurran" gjorde jag för några år sedan. De nya reglerna om amortering på bolån, gör den aktuell igen. Här kan du själv se hur amortering och olika räntelägen styr hur mycket man kan/vill låna - och bilda din egen uppfattning om hur det påverkar bopriserna.  
 
OBS! Eftersom "räknesnurran" har några år på nacken passar den bäst i en stationär dator.  
 
Lasse Eneland
A-mäklarna  
 
Så här skrev Annika Creutzer i SVD om Bopriskalkylatorn  
 
 
  Mata gärna in egna värden i markerade rutor - när du gjort det, vänsterklicka
  Din egen insats kr
  Efter skatt kan du för ditt boende betala / mån kr
  Driftskostnad för hus eller avgift för bostadsrätt / mån kr
  Återstår att betala ränta för (efter skatteavdrag) kr
  Så här mycket påverkar varje procent-enhets höjning av räntan
  När räntan är så här hög % % % %
  kan du låna så här mycket kr kr kr kr
  Med egen insats + lån kan du då köpa en bostad för kr kr kr kr
  Så här mycket mindre har du råd att betala när kr kr kr
  räntan ändras, i kronor respektive procent % % %
  Amortera eller inte? Så påverkar amorteringen vad du kan låna / betala
  Om du amorterar så här mycket per månad kr
  kan du istället köpa för kr kr kr kr
  Så här mycket mindre har du råd att betala när kr kr kr kr
  amorteringen ändras, i kronor respektive procent % % % %
  Marginal? Så här mycket påverkar den (Med amorteringen här ovanför)
  Hur mycket mer kan/vill du betala per månad? kr
  När räntan är % % % %
  kan du då köpa för kr kr kr kr

 

Ett exempel:

De som med amorteringsfritt lån kan köpa bostad för 3,5 mkr, kan med de nya amorteringsreglerna bara köpa för 2 mkr.
 
Bostäder köps sällan kontant och det som styr priserna är hur mycket människor kan och vill låna. Och framför allt, hur mycket bankerna låter dem låna.
 
Malin och Pelle har 500.000 kr i eget kapital och klarar en boendekostnad på 10.000 kr per månad, varav 3.000 kr är driftskostnad (alt avgift till bostadsrättsförening). Enligt tabellen ovan skulle de då kunna låna 6 mkr vid en ränta på 2 %. Men banken räknar med att de ska klara den dubbla räntan, dvs 4 %. De har då fram till nu kunnat låna 3 mkr - amorteringsfritt - och köpa en bostad för 3,5 mkr.
 
Med de nya amorteringsreglerna där 2 % av bostadens värde skall amorteras varje år (ner till 70 % av värdet), kan de under samma förutsättningar låna 1,5 mkr och köpa för 2 mkr.